02 Jun 2017

tak mahu ya, tak mahu.

walau disepuh emas lancung,
kilat tembaga tampak juga.

maksudnya,
bagaimana sekalipun diajar orang, yang biadab kelihatan juga perangainya yang kurang baik.